Tytuł: Instrukcja Wojsk Chemicznych, Indywidualne Środki Ochrony Przed Skażeniami

Ilość stron: 122

Rok wydania: 1964

Instrukcja została wprowadzona zarządzeniem nr 15/Chem. z 6 sierpnia 1964 roku w miejsce instrukcji "Instrukcja służby chemicznej - Indywidualne środki obrony przeciwchemicznej", sygn. Chem. 41/56. Instrukcja w 6 rozdziałach omawia budowę, przeznaczenie, posługiwanie się i czynności serwisowe związane z maską przeciwgazową filtracyjną, maską izolacyjną, ogólnowojskową odzieżą ochronną i odzieżą ochronną lekką. Z ciekawszych informacji można w niej znaleźć zdjęcia wczesnej wersji płaszcza przeciwchemicznego który w latach 70 został zmodernizowany i oznaczony jako OP1. Ponadto są też ciekawe zdjęcia w rozdziale omawiającym maski przeciwgazowe filtracyjne SzM-41, SzM-41M oraz SzMS ukazujące przenoszenie masek w chlebakach wojskowych. Instrukcja także zawiera prawidłową nazwę maski dla rannego w głowę SzR2-50. 

Tytuł: Bojowe Środki Chemiczne

Ilość stron:

Rok wydania: 1953

Tytuł: Współczesne Wojska Chemiczne

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: Instrukcja o Działaniu Sił Ratowniczych Obrony Cywilnej

Ilość stron:

Rok wydania: 1979

Tytuł: Broń CB

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: Instrukcja o Ocenie Stanu Technicznego Sprzętu Chemicznego

Ilość stron:

Rok wydania: 1987

Tytuł: Instrukcja o Konserwacji Sprzętu Obrony Cywilnej

Ilość stron:

Rok wydania: 1987

Tytuł: Terminy Stosowane w Obronie Cywilnej

Ilość stron:

Rok wydania: 1975

Tytuł: Konserwacja Sprzętu Chemicznego

Ilość stron:

Rok wydania: 1972

Tytuł: Instalacja Rozlewcza IRS-2

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: Metodyka Oceny Sytuacji Chemicznej

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: Instrukcja Wojsk Chemicznych Odkażanie, Dezynfekcja i Dezynsekcja Terenu i Urządzeń Obronnych

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: Maska Izolacyjna IP-5

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: Instrukcja Wojsk Chemicznych Maska Przeciwgazowa MP-4

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: Maska Przeciwgazowa MP-4

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: Obrona Przeciwchemiczna

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: Katalog Podstawowego Sprzętu Obrony Cywilnej

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: Obrona Ludności Przed Bronią Masowego Rażenia

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: 1000 Słów o Chemii i Broni Chemicznej

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: Historia Broni Chemicznej

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł:

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł:

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł:

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: First Aid And Nursing For Gas Casualties

Ilość stron:

Rok wydania:

Tytuł: Operator's Manual for Chemical-Biological Mask: Field, M40(TM 3-4240-300-10-1)

Ilość stron:

Rok wydania: 1988