Nazwa: NBC Civilian Respirator Model 4

Rok produkcji: 1969

Producent: Shalon Chemical Industries Ltd.

Rozmiar: M

Przeznaczenie: Ludność cywilna

Najpopularniejszy model izraelskiej maski przeciwgazowej oraz jeden z najbardziej rozpoznawalnych designów. Ze względu na zwiększone zagrożenie użycia broni chemicznej na bliskim wschodzie Izrael musiał wdrożyć do produkcji prostą, tanią lecz skuteczną maskę. Wybór padł na produkowany w Niemczech przez firmę Dräger od początku lat 60 model Simplex. Końcem lat 60 izraelski producent Shalon Chemical Industries Ltd. wykupił licencję na ich wytwarzanie.

Maski te w przeciwieństwie do niemieckiego protoplasty posiadają literowe oznaczenia rozmiaru a nie numeryczne. Zmieniono także także system montowania ogłowia do maski który w maskach Simplex był problematyczny w demontażu co utrudniało jakiekolwiek czynności serwisowe. Izraelczycy ograniczyli się tylko do dwóch rozmiarów, M przeznaczonego dla osób dorosłych wyposażonego w wewnętrzną półmaskę oraz drugiego rozmiaru przeznaczonego dla dzieci od 8 roku życia który ze względu na małe rozmiary nie był wyposażony w półmaskę. Był on sprzedawany już pod inną nazwą Model 10. Maski dostarczano w pudełkach kartonowych wraz z kompletem auto-strzykawek, ćwiczebną zaślepką gniazda pochłaniacza oraz pochłaniaczem i faceformą zapobiegającą odkształceniom maski.

Wczesne pochłaniacze były produkcji niemieckiej zaplombowane jedynie plombą z logiem firmy Shalon. Około roku 1980 wprowadzono nowy typ pochłaniacza który był produkowany już tak jak maski przez Shalon. W połowie lat 80 wprowadzono zmodernizowaną wersję maski którą oznaczono Model 4A1(dziecięca wielkość Model 10A1), posiadała ona już system pobierania płynów, komorę foniczną w celu polepszenia słyszalności mowy a także zmieniony kształt komory zaworowej. Ponadto dziecięce maski posiadały tak jak maski dorosłych wewnętrzną półmaskę. Seria tych cywilnych masek tak jak wszystkie maski Izraelskie są wyposażone w klasyczne złącze gwintowe pochłaniacza 40mm. Od końca lat 60 model ten w dalszym ciągu pozostaje w ofercie producenta(stan na styczeń 2014).

To właśnie maski tej serii zostały rozprowadzone wśród wszystkich obywateli po groźbie Iraku o zaatakowaniu Izraela bronią chemiczną w przypadku amerykańskiej agresji która miała być odpowiedzią na inwazję w Kuwejcie przez irackie wojska 2 sierpnia 1990 roku. 17 stycznia 1991 roku rozpoczęto operację "Pustynna Burza" w trakcie której Irak wystrzelił 39 pocisków rakietowych typu Scud na Izrael które przyczyniły się do bezpośredniej śmierci 2 osób oraz ranienia 208 obywateli. Niestety znacznie większe straty spowodował brak umiejętności i przeszkolenia ludności cywilnej z zakresu posługiwania się środkami ochrony osobistej przed bronią chemiczną. Brak takiej wiedzy doprowadził pośrednio do 7 zgonów, 4 ataków serca oraz 225 przypadków nieuzasadnionego użycia atropiny która to była dołączana do masek.

Nazwa: NBC Military Respirator M15-A1 Model

Rok produkcji: 1978

Producent: Shalon Chemical Industries Ltd.

Rozmiar: 3

Przeznaczenie: Wojsko